Teknisk isolering i Haugesund

Teknisk isolering er samlebetegnelse på isolering av rør, kanaler, tanker og eventuelt annet teknisk utstyr i industri- og næringsanlegg. Flere faktorer spiller inn for at isoleringen skal inneha den nødvendige standarden som gir optimalt resultat, men noen av de viktigste er kvaliteten på utstyr og kunnskapen til dem som utfører oppdraget. Gjennom flere års erfaring, er vi trygge på at vårt firma oppfyller begge disse kravene til det fulle. Vi har også opparbeidet oss en solid mengde utførte oppdrag innenfor feltet for tilfredse kunder rundt omkring i Haugesund og omegn.

Ønsker du mer informasjon om teknisk isolering? Ta kontakt med oss her!

Innenfor de ulike bruksområdene velger vi å isolere ut i fra termiske-, lydmessige eller bankmessige hensyn. Ved teknisk isolering må en som regel la alle tre hensyn ligge til grunn for valg og dimensjonering av løsningen. Her handler det om å velge riktig isolasjonsprodukt, dimensjonere riktig tykkelse og montere produktet korrekt. Sammen med våre erfarne medarbeidere kan vi prefabrikkere og montere dette til avtalt pris og leveringstid.

Fordeler med teknisk isolering

Fordelene med en god teknisk isolering er mange. Det er viden kjent at isolasjon generelt reduserer energiforbruket, dette gjelder følgelig også for teknisk isolasjon. I disse tider er det også veldig i vinden å være miljøbevisst i forhold til de klimautfordringer kloden vår står ovenfor. Er den tekniske isoleringen bra, medfører dette også lavere energiforbruk, som igjen er positivt for miljøet. Man kan i tillegg regne med en reduksjon i vedlikeholdskostnader på lengre sikt. Dette fordi den tekniske isolasjonen skjermer og beskytter installasjonen.

Det er med andre ord meget gunstig å få utført teknisk isolasjon av fagfolk som er kompetente innenfor området.

Ulike løsninger av tekniske isoleringer

Under følger en oversikt over ulike former av teknisk isoleringer som vi utfører:

  • Brannisolering
  • Termisk isolering
  • Akustisk isolering / støydemping
  • Kuldeisolering
  • Avstandsisolering
  • Kapsling
  • Teknisk isolering av tanker, rør, ventiler m.m.

 

Trenger du isolering, mantling, beslag eller skreddersydde isolasjonsjakker som innfrir norsk standard? Da er vi rett partner. Ta kontakt med oss i dag for tilbud og referanser!