Prosjektering

Prosjektering handler om å tegne, beskrive og beregne. Første del av prosjekteringen består av å gjøre enkle beregninger, lage oversikts- og prinsipptegninger og en beskrivelse av prosjektet.
Etter kontraktsinngåelse gjør man mer detaljerte beregninger, og arbeidstegninger blir utferdiget på grunnlag av disse.

Ta kontakt her om du ønsker hjelp til ditt prosjekt!

KB Stålindustri har kompetanse og erfaring på alle typer prosjektering og prosjektstyring innen stål og industrirør. Vi utvikler systemer og løsninger som er sammensatt av mange elementer og som tilfredsstiller kundens behov og krav. Vi bygger opp en løsning og lager en plan for et fartøy, anlegg eller system. Gjennom flere år med prosjektarbeid har vi opparbeidet oss en solid dose utførte oppdrag for fornøyde kunder. Ønsker du referanser er det bare å ta kontakt med oss.

Prosjektstyring handler om styring, koordinering, og leveranser innenfor tids-, kvalitets-, og kostnadsrammer. Våre prosjektledere har lang erfaring i styring av prosjekter innen stål, rørarbeid og teknisk isolering.