Om oss

KB Stålindustri er leverandør av alt innen stålkonstruksjon, sveising og metallarbeid, industrirørlegging og teknisk isolering. Vi jobber daglig mot vårt mål, som er å bli en ledende leverandør på Haugalandet av tjenester innenfor de nevnte produktområdene. Vi utfører oppdrag for næringsbygg, industrianlegg, offentlige bygg, boligprosjekter, olje og gass samt maritime miljøer.

Vi innehar et topp moderne verksted, og har kontorlokaler i Aksdal Næringspark. Våre ansatte er en entusiastisk gruppe mennesker med lang og solid erfaring fra ledende selskaper i bransjen. Sammen ønsker vi å skape et attraktivt tilbud til kunder på i vårt geografiske nedslagsfelt. Vi er derfor bestandig opptatt av å finne de optimale løsningene for hvert selvstendige prosjekt. Hos oss er vi fokusert på alltid å levere dokumentert kvalitet til avtalt pris innenfor tidsrammen som er fastsatt. Vi innehar flere godkjenninger og sertifiseringer, som du kan lese mer om her.

 

Visjon og verdier

Vår visjon hver dag er å skape vinnerfølelsen hos våre ansatte og våre kunder.

Våre verdier er noe vi er svært opptatt av at skal være godt innarbeidet i hele bedriften. Vi har valgt å ha stort fokus på følgende faktorer:

Ærlig

Vi opptrer alltid ærlig og ryddig i forhold til kunder, kolleger, samarbeidspartnere, og sørger for nødvendig dokumentasjon og kvalitet av våre leveranser, rutiner og prosesser dokumentasjon. Vårt mål er kontinuerlig forbedring, forenkle og kvalitetssikre våre prosesser. På den måten sørger vi for at vi følger lover og forskrifter, etiske regler, og helse, miljø & sikkerhet.

Tilgjengelig

For oss er det til enhver tid viktig å være tilstede for våre kolleger og kunder, slik at vi raskest kan løse de oppgaver som kreves. Tilgjengelig betyr tilstedeværende.

Leveringsdyktig

Vi jobber målrettet, effektivt og iherdig. Hvert oppdrag vi ferdigstiller og leverer er for oss gjort med yrkesstolthet og prestisje.

Kompetanse og kvalitet

Vårt mål og ambisjon er å bistå våre kunder med riktig kompetanse, kvalitet og å levere produkter og tjenester til avtalt tid.

Våre ansatte

Knut Fjermedal

Daglig Leder

Thomas Thuestad Aarsand

Driftsleder / Operations Manager

Birger Torsteinsbø

Prosjekt koordinator

Husam Toma

Installasjon/produksjon Leder

Etiske retningslinjer

Alle ansatte og leverandører under KB stålindustri skal bidra til å:

  • Melde fra og å bekjempe korrupsjon som bestikkelser i form av penger, gaver eller tjenester eller annet korrumperende som kan være rene underslag, avtalepriser, smøring, bestikkelser, tyverier, forfalskningav regnskaper, pyramidevirksomhet, gjøre ting til egen fordel, med flere.
  • Melde fra der det mistenkes misbruk av stilling til egen fordel, direkte eller indirekte
  • Melde fra å bekjempe konkurransebegrensende samarbeid
  • Bekjempe svart arbeid og sosial dumping
  • Behandle alle rettferdig på tvers av religion og geografisk opphav/tilhørighet
  • Overholde taushetsplikt og ikke misbruke fortrolig informasjon internt eller eksternt
  • Ikke motta privat sponsing og donasjoner for å oppnå egne fordeler.
  • Sørge for en profesjonell arbeidsplass med inkluderende arbeidsmiljø
  • Sørge for at KB stålindustri er en foregangsbedrift innen helse, miljø og sikkerhet.Personer som kommer i situasjoner hvor usikkerhet kan knyttes til ovennevnte punkter, eller som observerer noe som kan oppfattes som brudd på disse, har rett og plikt til å søke råd eller varsle. I slike tilfeller kan nærmeste overordnede eller selskapets etikkombud kontaktes for videre rådføring. Arbeidsmiljølovens § 2-4 og 2-5 gir ansatte rett til å varsle og vern mot gjengjeldelse.