Industrirørlegger i Haugesund

KB Stålindustri tilbyr industrirørlegging til et mangfold av bransjer og virksomheter i Haugesund og omegn. En industrirørlegger driver hovedsaklig med montering av røropplegg. Våre industrirørleggere har dyp ekspertise og erfaring innenfor rørtekniske installasjoner i nærings- og industribygg, store båter, fiskeoppdrett samt olje og gass. Ta kontakt med oss her for referanser og tilbud.

En industriørlegger sitt arbeid er kanskje ikke alltid synlig for det blotte øyet, men det er liten tvil om at industri og næring hadde stått stille om ikke dette er utført på en tilstrekkelig og god måte. KB Stålindustri er opptatt av kvalitet over hele linjen, da vi vet hvor viktig det er å utføre arbeid innenfor de retningslinjene og standardene som er satt.

Sveising består av flere forskjellige vanskelighetsgrader, og våre ansatte er kvalifisert og har de nødvendige sertifikatene som til enhver tid er gjeldende for oppgavene som skal utføres. Alt arbeid utføres etter egne kvalifiserte sveiseprosedyrer. Sveiseprosedyrene våre dekker rør- og struktursveising av svartstål, rustfrie- og syrefaste stål i de fleste dimensjoner Vi prefabrikkerer rør og systemer til næringsbygg, industriannlegg, offentlige bygg, boligprosjekter, maritime miljøer, samt olje og gass. Vi utfører arbeider etter følgende sveisemetoder: 111, 131, 135, 136, 138, 141 og Orbital GTAW.

Vanlige oppdrag for en industrirørlegger

Vi har et varierende spekter av diverse oppdrag og prosjekter innenfor industrirørlegging. Under ser du en liste over de vanligste:

  • Prosessrørlegging for industri, farmasi og næringsmiddel
  • Reparasjon, vedlikehold og ombygging av eldre anlegg
  • Platearbeid/produkter som dreneringskar, trakter, trapper og plattinger i hygienisk design.
  • Sertifisert sveising av stålrør i dimensjoner fra 21,3 mm opp til det uendelige
  • Sertifisert sveising av rustfrie og syrefaste rør i dimensjoner fra 12 mm til det uendelige.
  • Orbital sveising opp til Ø150mm
  • Gass-installasjoner
  • Damp-installasjoner