HMSK

KB Stålindustri har sikkerhet som første prioritet. Ingen aktiviteter går foran sikkerheten til våre ansatte, de andre rundt oss, eller det ytre miljø. Selskapet jobber aktivt for å forhindre en hver form for ulykke, helseskade, utslipp til miljøet eller skade på eget eller andres utstyr.

KB Stålindustri sitt kvalitetssikringssystem er basert på kravene i NS-EN 9001:2015. Systemet definerer og dokumenterer selskapets strategi, mål og ansvar med hensyn til kvalitet. Et sterkt fokus på Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet i alle ledd, bidrar til et godt arbeidsmiljø, samt trygge og sunne arbeidsplasser. Vi har mål om null ulykker og skader, samt at vi kan vise til 100% trygghet og trivsel.

KB Stålindustri har utarbeidet egen HMS håndbok. Håndboken kan lastes ned her.

Sertifiseringer

Under ser du en oversikt av våre ulike godkjenninger og sertifiseringer. Dette bygger opp om oss som en anerkjent aktør i bransjen.

Achilles

KB Stålindustri er registrert i Achilles JQS. Achilles JQS (Joint Qualification System) er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren for å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og for effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk.

Achilles_jqs_sertifisering
ISO_9001_sertifisering_til_footer

ISO 9001:2015 kvalitetsstyring

KB Stålindustri er sertifisert i henhold til ISO 9001. ISO-standarder er utgitt av International Standard Organization. Standardene er utviklet for å veilede virksomheter i kvalitetsstyring. ISO-sertifikat utstedes av godkjente sertifiseringsorgan, som f.eks TI, Dovre, Nemko eller DNV. KB Stålindustri er godkjent av Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering. Å bli sertifisert innebærer en garanti for at sertifikatet er internasjonalt anerkjent.

Periodisk revisjon sikrer at hele styringssystemet blir fulgt opp og vedlikeholdt.Tredjeparts objektive vurdering sikrer at man ikke ser seg blind på inngrodde rutiner, men kritisk vurderer dem med sikte på forbedring.

StartBANK

Vi er registrert i StartBANK. Dette er et system som viser prov på at de registrerte bedrifter er av seriøs karakter.

startbank_registrert_til_bruk_i_footer